Uczymy się ratować

51

Jak ratować innych uczył specjalista – wolontariusz i członek PCK, Pan Paweł Gerej – ratownik medyczny zatrudniony w zamojskim szpitalu. Pan Paweł jest także honorowym krwiodawcą i członkiem Roztoczańskiej Grupy Ratowników Drogowych.
W piątek przed feriami praktyczne umiejętności doskonalili uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa. Ze szkolenia skorzystali także uczniowie z klas VII, IV i III. Łącznie zostało przeszkolonych 70 dzieci naszej szkoły. Jest to kolejne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wcześniejsze szkolenia i pokazy przeprowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem wspólnie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tego typu szkolenia przeprowadzane są sukcesywnie kilka razy w roku.

L.S.