Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zawadzie zwycięzcami powiatowych eliminacji OTWP

42

1 marca 2024 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zmagania turniejowe uświetnili: Stanisław Grześko – Starosta Zamojski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Przemysław Ilczuk p.o. Komendant Miejski PSP w Zamościu.
Do turnieju przystąpiło 25 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu 12 gmin powiatu zamojskiego. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału – eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić szerszej odpowiedzi na kolejne, dość trudne pytania. Gminę Zamość reprezentowali zwycięzcy eliminacji gminnych, uczniowie Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Zawadzie: Izabela Gębala z kl.4 i Dawid Późniak z kl.7. Do zmagań konkursowych przygotowywała ich pani Anita Gorzkowska. W wyniku eliminacji zostali Laureatami w swoich grupach wiekowych i będą reprezentować powiat w eliminacjach wojewódzkich. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali głośniki mobilne, pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Podczas przerwy uczestnicy wraz z opiekunami mieli okazję zapoznać się ze specyfiką służby na Stanowisku Kierowania KM PSP w Zamościu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy sukcesów w etapie wojewódzkim.
Dziękujemy Prezesowi OSP Zawada panu Sylwestrowi Dobromilskiemu i strażakom z OSP za dowóz i kibicowanie podczas eliminacji.

Zespół redakcyjny SP w Zawadzie