Samorządowe spotkania w Wysokiem

615

W dniu 2 czerwca 2024 roku na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbył się „Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień Muzealnika, Dzień Dziecka, Jubileusz 70-lecia OSP w Wysokiem”. Liczne obchody zgromadziły na placu moc uczestników, pogoda chodź kapryśna, nie zniechęciła nikogo do zabawy, tańców i śpiewu.

Komendant Gminny OSP, Tomasz Bosiak, wprowadził na plac wydarzenia pododdziały OSP Gminy Zamość, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego. Delegacja Gminy Zamość złożyła wiązankę przy obelisku upamiętniającym Wysiedlenia Mieszkańców Wysokiego podczas II Wojny Światowej. Oficjalnie uczestników powitali: Druh Marcin Sobczuk – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem oraz Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość. Historię jednostki przedstawił zebranym Druh Prezes. Odczytana historia stworzyła tło do ceremonii odznaczeń.

Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Nr 65/18/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został Druh Piotr Koczułap z OSP Wólka Wieprzecka. Uchwałą Nr 8/2024 z dnia 19 marca 2024 roku podjętej przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego w sprawie nadania medali za zasługi dla pożarnictwa ZŁOTYM medalem odznaczony został: Druh Arkadiusz Sobczuk. SREBRNYM medalem odznaczeni zostali: Druh Karol Szpuga, Druh Krzysztof Sobczuk, Druh Paweł Piasecki, Druh Krzysztof Kwoka oraz Druh Krzysztof Opoka. BRĄZOWY medal otrzymali: Druh Paweł Mróz, Druh Bartłomiej Marzec, Druh Rafał Kiecana, Druhna Malwina Kwaśniewska, Druh Piotr Kozłowski, Druh Radosław Warchoł oraz Druh Marek Góra.

W uznaniu za swoje zasługi Uchwałą Nr 16/XII/2024 z dnia 10 lutego 2024 roku podjętą przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu w sprawie nadania odznak „Za wysługę lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem., druhom strażakom przyznano następujące odznaki: LXV lat Druh Zdzisław Wiater, XXXV lat Druh Henryk Oszust, XXV lat Druhowie Marcin Sobczuk i Arkadiusz Sobczuk, XX lat otrzymali Druhowie Karol Szpuga, Paweł Piasecki, Krzysztof Kwoka, Wiesław Kwoka, Piotr Marczuk, Krzysztof Szpuga, Krzysztof Sobczuk i Rafał Kwoka, X lat otrzymali Druhowie Paweł Mróz, Paweł Malinowski, Mateusz Siołek, Rafał Kiecana, Bartłomiej Marzec, Krzysztof Magdziak, Krystian Kosiński, Karol Kołcon, Piotr Magdziak, Adrian Kiecana, Michał Wajszczuk, Michał Waśko, Szymon Piasecki oraz Krzysztof Zaciera.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali: Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Druh Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu, płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Druh Stanisław Grześko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Zamościu oraz Marta Wcisło – Posłanka na Sejm RP.

Mszę świętą w intencji jubilatów i ich rodzin odprawił ks. Janusz Wyłupek – proboszcz parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Ksiądz Proboszcz dokonał również poświęcenia nowopowstałych inwestycji Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem.

Część festynową, związaną z Dniem Muzealnika, otworzyli: Ryszard Gliwiński oraz Wanda Szpuga – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Pani Wanda przedstawiła także zebranym historię powstania obiektu Regionalnej Izby Pamięci. Na scenie zagościły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem. Były wspaniałe recytacje, wspólne śpiewy oraz liczne pokazy taneczne. Dzieci nie tylko zawładnęły sceną, ale także swoim tańcem przegoniły deszczowe chmury. Liczna publiczność została porwana falą radości i zachwyty nad najmłodszymi. Na zakończenie szkolnych występów głos zabrał także Krzysztof Mróz – Dyrektor SP Wysokie. Z koncertem muzyki biesiadnej wystąpił zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Panie wzmocnione zostały głosami i instrumentami kolegów z chóru myśliwskiego „Knieja”. Dziewczyny z formacji tanecznej „Folkowe Gwiazdeczki” na początek zrobiły pokaz, a następnie zaprosiły wszystkich chętnych do wspólnych tańców. Jerusalema i Hafanana porwały rzesze oglądających do wspólnej zabawy. Swoje dwa wejścia sceniczne miał także męski zespół „Chyżanie”. Panowie byli kluczem, który zapoczątkował oraz zakończył część festynową. Ich repertuar „wyrwał” liczne pary do radosnego tańca. Kilka słów o działalności zespołów przedstawił zebranym Jarosław Kalbarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem.

Na placu najmłodsi mogli skorzystać z licznych atrakcji. Panie z KGW Wysokie przygotowały dla nich liczne konkurencje sprawnościowe. Dodatkowo były dmuchane zamki, stoisko KGW Skaraszów z pyszną szarlotką, popcornem i watą cukrową, animacje i warsztaty rękodzielnicze z GOKiem Wysokie, stoisko Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, gdzie dzieci i młodzież mogły wykonać sobie pamiątkową zakładkę do książki oraz wziąć udział w konkursie zgadywanek. Na placu przez cały czas wydarzenia dostępna dla uczestników wydarzenia była wystawa fotograficzna. Wystawa stworzona specjalnie na okoliczność jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem. Oglądający mogli cofnąć się aż do momentu założenia jednostki i przejść galerią zdjęć aż do czasów obecnych. Nie jednemu oglądającemu zakręciła się łezka w oku widząc swojego ojca lub dziadka. Tuż obok zajść można było także na wystawę rękodzielniczą Regionalnej Izby Pamięci.

Każdy, kto postanowił spędzić dzień na Wysokiem, na pewno się nie zawiódł. Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Wysokie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Ochotnicza Straż Pożarna Wysokie.

UGZ: A.W.