Konkurs „Ekolubelskie 2024”

17

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie „Ekolubelskie 2024”, którego celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.

O wyborze laureatów decyduje Komisja Konkursowa. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 29 lutego 2024 r.

Do pobrania: