„Zazieleńmy NASZĄ GMINĘ” – gminna akcja sadzenia roślin

343

Znaczenie natury oraz jej ogromny wpływ na organizm człowieka nie sposób prosto określić. Otaczająca nas roślinność poprawia nastrój, uczy empatii, cierpliwości, koi oczy i serce. W sposób zbawienny działa na zdrowie, obniża stres, pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Korzyści obcowania z naturą jest nieskończenie wiele, więc aby otoczyć się choćby niewielkim elementem przyrody nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Zieleń to również doskonały „filtr” dla wszystkich zanieczyszczeń biosfery. Łagodzi też klimat poprzez wpływ na stosunki wilgotnościowe i poprawę cyrkulacji powietrza.
Mając powyższe na uwadze Samorząd Gminy Zamość inicjuje Otwartą Akcję pn. „Zazieleńmy NASZĄ GMINĘ”. Akcja ta jest odpowiedzią na potrzebę zasadzania co raz to większej ilości roślinności w celu ochrony środowiska, podtrzymywania jego obecnego stanu, budowania postaw proekologicznych oraz aktywnego zaangażowania mieszkańców w jego ochronę.
W myśl Akcji rośliny zakupione przez Gminę Zamość, przekazywane będą mieszkańcom gminy podczas imprez plenerowych oraz innych wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje gmina. Będą pełniły one swoistą nagrodę za zaangażowanie się w daną inicjatywę oraz zachęcą mieszkańców do aktywnego udziału w wielu gminnych akcjach i wydarzeniach. Informacja o możliwości otrzymania rośliny umieszczana będzie na plakacie promującym dane wydarzenie.
Motywem przewodnim akcji, jest również pobudzenie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych, poprawa estetyki miejscowości poprzez dbałość o wygląd przydomowych aranżacji oraz uzyskanie pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów.
Dbałość o bioróżnorodność wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, który daje szansę na poprawę jakości życia przy zachowaniu bogactwa zasobów naturalnych.
Dzięki tej inicjatywie w wielu miejscowościach Gminy Zamość pojawią się nowe skupiska zieleni. Mieszkańcy gminy angażując się w to działanie będą mieli okazję do wspólnej integracji. Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz dbanie o zieleń gminną jest jednym z zadań samorządu gminnego, co jeszcze bardziej motywuje do podjęcia tej słusznej inicjatywy.