Zamojskie EduTargi

27

Pierwszy dzień wiosny, dla uczniów klasy 8 SP w Płoskiem, stał się również okazją do zweryfikowania swoich wyborów dalszego kierunku kształcenia. Od kilku lat, taką możliwość dają EduTargi, organizowane w zamojskim OSiR. Prezentowane stanowiska obejmowały ofertę edukacyjną techników, szkół branżowych oraz liceów. EduTargi to dobra okazja do praktycznego przyjrzenia się ofercie edukacyjnej naszego powiatu.

SP w Płoskiem