W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

22

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca. Poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiających opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Lipsku odbyła się akademia poświęcona bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym. Uczennice klasy VIII  przedstawiły młodszym kolegom i koleżankom historię tego święta, a także bohaterów tamtych lat: rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego oraz Danutę Siedzikównę. Występ wzbogaciły filmy, piosenki, zdjęcia archiwalne. W ten sposób złożono hołd tysiącom Polaków i Polek, którzy byli ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i mordowani przez władze komunistyczne. Program akademii odsłaniał jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny. Żołnierze Wyklęci nie złożyli broni po 1945 roku, prowadzili nierówną walkę z sowiecką okupacją i komunistyczną władzą. Wrogami nowego porządku stawali się żołnierze i działacze Polskiego Państwa Podziemnego. Komuniści nie tylko skazywali na śmierć zasłużonych Polski Niepodległej, ale chcieli wymazać ich z pamięci Polaków. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto niezłomnych bohaterów, którzy wysoko wyznaczyli miarę wierności Ojczyźnie.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku