Utrudnienia w ruchu drogowym

522
default
Lokalizacja budowanej drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek

Lokalizacja budowanej drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek. W związku z trwającymi pracami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek”, Gmina Zamość informuje o wystąpieniu utrudnień w ruchu drogowym na budowanym odcinku drogi gminnej. Planowany termin zakończenia prac: kwiecień 2024 r.