Szkolenie MDP OSP

268

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu, w dniach 25-27 stycznia br. Samorząd Gminy Zamość zorganizował zimowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszej gminy. Zajęcia szkoleniowe prowadzili oraz opiekę nad młodymi druhami sprawowali druhowie strażacy delegowani przez jednostki OSP.
Głównym celem szkolenia było zapoznanie chłopców i dziewcząt z zasadami i przebiegiem zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów CTIF. Przez dwa dni zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Płoskiem, a trzeciego dnia w świetlicy wiejskiej w Lipsku, gdzie gdzie młodzi druhowie doskonalili się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem wykwalifikowanych ratowników z OSP Sitaniec i OSP Mokre. Odbyły się też symulacje zdarzeń losowych, podczas których młodzież dowiedziała się jak postępować w przypadku zapalenia się oleju w kuchni, poznała sposoby opatrywania ran, oraz wzięła udział w próbnej ewakuacji z budynku. Uczestnicy mogli też poznać wyposażenie samochodów pożarniczych OSP Białowola i elementy wyposażenia osobistego strażaka ratownika. Druh Bartłomiej Pikuziński – sekretarz Klubu HDK Gminy Zamość przedstawił młodzieży jak przebiega proces oddawania krwi i jak istotna jest rola honorowych dawców krwi dla systemu opieki zdrowotnej. Na zakończenie w ramach integracji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Zamość druhny i druhowie mieli okazję zagrać w gry planszowe udostępnione przez Klub Miłośników Gier i Fantastyki „Gildia Łowców”. Ponadto w każdy dzień szkolenia wszyscy uczestnicy mieli zapewniony gorący posiłek i napoje. W zajęciach uczestniczyli druhny i druhowie OSP Bortatycze, OSP Płoskie, OSP Zawada, OSP Żdanówek, OSP Mokre, OSP Pniówek, OSP Sitaniec.

Konrad Serafin
Zdjęcia BP i KS