Ślubowanie

40

27 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich najbliższych: rodziców, rodzeństwa i dziadków.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do odpowiedzi na szereg pytań przygotowanych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań i zagadek. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Ewa Szykuła. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone uczniom przez wychowawcę i panią dyrektor. Pani dyrektor rozdała również upominki ufundowane przez pana Konrada Dziubę – Dyrektora Wydziału Społecznego i Promocji Gminy.
Najmłodsi otrzymali także wspaniałe prezenty ufundowane przez rodziców – kartonowe kredki wypełnione słodyczami.
Część artystyczną umilił chór szkolny śpiewając kilka przygotowanych utworów przy akompaniamencie uczennicy klasy VII Lilii Dec wraz z opiekunem panem Cezarym Gomułką.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Uczniom klasy pierwszej życzymy wielu sukcesów, nieustającego uśmiechu, a przede wszystkim czerpania radości z każdej chwili spędzonej w naszej szkole.

SP w Zawadzie