Rozszerzenie oferty transportu kolejowego na linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne

131

Informujemy, że Organizator przewozów na terenie województwa lubelskiego podjął działania w kierunku rozszerzenia oferty transportu kolejowego na linii nr 69 Rejowiec — Hrebenne, która zakładać będzie całoroczną obsługę przewozami o charakterze użyteczności publicznej, organizowanymi przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
W związku z powyższym od 2 stycznia 2024 r. w ramach Umowy zawartej z POLREGIO S.A. cztery pary pociągów będą kursować na trasie Zamość Wschód — Bełżec, przy czym w piątki i niedziele jedna z nich wydłużona będzie do stacji Hrebenne, w celu zapewnienia dojazdów dla uczniów i studentów z okolic Lubyczy Królewskiej. W sezonie letnim zachowany zostanie układ wyjazdów z Lublina do Jarosławia i Bełżca oraz z Rzeszowa do Zamościa z zapewnieniem wahadła Zawada — Zamość Wsch. — Zawada.
Oferta przewozowa została przygotowana jako odpowiedź na wpływające w latach ubiegłych wnioski do Organizatora przewozów o wydłużenie okresu kursowania pociągów poza sezon letni. Dogodna możliwość pojawiła się wraz z zakończeniem budowy nowych peronów w Wólce Niedzieliskiej, Niedzieliskach Kolonii oraz Długim Kącie. W celu poprawy dostosowania lokalizacji peronów do sieci osadniczej, bliżej miasta został zlokalizowany nowy peron przystanku Szczebrzeszyn, a z kolei w Żurawnicy powstał zupełnie nowy przystanek osobowy.

Licząc na poprawę dostępności transportowej Zamojszczyzny i Roztocza, zwracam się z prośbą o podjęcie z Państwa strony działań promujących nowe połączenia kolejowe, których rozkład jazdy edycji 2023/2024 przekazuję w załączeniu.
W przypadku gdyby Państwa samorząd był organizatorem przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w tym współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, będę wdzięczny za dostosowanie tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów do przebiegu linii kolejowej nr 69 w taki sposób, aby umożliwić dogodne przesiadki na organizowane przez Województwo Lubelskie pociągi.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski

Rozkład jazdy pociągów