Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla zakładu drobiu

191

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu, informuje, że w dniu 29 grudnia zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.