Rozpoczęcie projektowania sieci wod-kan w m. Mokre

509

Informujemy, iż Gmina Zamość realizuje zadania inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre”. Zadania realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj” Generalnym wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Adam Kustra – w spadku, Żdanów 15e, 22-400 Zamość.
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia 4 październik 2024 rok
Od 13 lutego br. rozpoczynają się prace projektowe w terenie. Projektantem wskazanym przez wykonawcę i upoważnianym do uzgodnień i kontaktu z mieszkańcami jest pan Adam Hałas.

telefon kontaktowy: 84 616-97-00
e-mail: zrbkustra@o2.pl.