Przetarg: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Zamość w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

218

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu, utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z ok. 6 851 nieruchomości zamieszkanych (średnio 30 na 1 km2) o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Zamość istotne z punktu widzenia zamówienia:
– obszar Gminy Zamość wynosi 197 km2,
– w skład Gminy Zamość wchodzi 35 miejscowości:
Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Hubale, Chyża, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Siedliska, Siedliska-Kolonia, Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Sitaniec-Wolica, Szopinek, Skokówka, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Wychody, Zarzecze, Zwódne, Zalesie, Zawada, Żdanów, Żdanówek.

W ZAKRES ZAMÓWIENIA WCHODZI:
– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zamość,
– zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
– wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników zmieszanych i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przetarg ogłoszony: 07.09.2023r.
Termin składania i otwarcia ofert: 13-10-2023 r.
Termin wykonania: 12 mscy (od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.)