Przemoc i cyberprzemoc – zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

15

11 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zawadzie odbyły się zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym na temat odpowiedzialności prawnej małoletnich. Spotkanie przeprowadziła prokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu Pani Monika Sztajdel-Szykuła. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów klas 4-6 oraz klas 7-8 i miały charakter pogadanki – rozmowy oraz warsztatów.
Pani prokurator z dużą łatwością, w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczniów zaprezentowała na czym polega praca adwokata, sędziego i prokuratora. Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę i poczuć się choć przez chwilę w roli zaproszonego gościa.
Kluczowym elementem spotkania było jednak przekazanie treści związanych z przemocą rówieśniczą, a w szczególności z cyberprzemocą. Ważną stroną poruszanego tematu była odpowiedzialność i konsekwencje prawne.
Atrakcyjnym dla uczniów elementem spotkania była część warsztatowa, podczas której wzięli udział w symulacji procesu sądowego, który dotyczył przemocy rówieśniczej. Każdy z uczestników mógł dokonać wyboru zastosowanej kary i orzec werdykt.
Zajęcia przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy i interesujący sposób. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły zdobyli wiedzę z zakresu konsekwencji prawnych dotyczących czynów nagannych, które mogą mieć miejsce na terenie szkoły lub poza nią.

Zespół redakcyjny SP w Zawadzie