Zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu zamojskiego w Lipsku Polesiu

1013

34 drużyny wzięły udział w zawodach dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu zamojskiego. Zmagania odbyły się 2 czerwca w Lipsku Polesiu. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.
Tegoroczne zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Zamość oraz powiatu zamojskiego po raz pierwszy obyły się według regulaminu CTIF .W ćwiczeniu bojowym drużyna składająca się z 9 zawodników miała do pokonania przeszkody: rów wodny, ścianę, tunel o długości 6m, kładkę oraz budowę linii wężowej z czterech odcinków węża, następnie na stanowisku hydronetek wodnych, wyznaczeni zawodnicy pompowali wodę a inni napełniali 5 l zbiornik wodą trafiając strumieniem wody do tarczy nalewkowej, po nalaniu wody zawodnicy układali sprzęt zgodny z przedstawionymi rysunkami a pozostali przy stanowisku węzłów wykonywali węzły zgodne z przedstawionymi rysunkami. W biegu sztafetowym 400m zawodnicy mieli do pokonania ścianę drabiniastą, bieg pod poprzeczką, przeskok nad płotkiem, dodatkowo zawodnicy musieli w wyznaczonych miejscach ustawić odcinek węża i gaśnicę a na ostatnim odcinku zawodnik budował linię gaśniczą zakończoną prądownicą.
Jednostki OSP Gminy Zamość podczas zawodów wystawiły łącznie 9 sekcji młodzieżowych drużyn pożarniczych w kategorii MDP chłopców: MDP Mokre, Płoskie , Skokówka, Pniówek , Żdanówek , Zawada, Wólka Wieprzecka , Sitaniec, Bortatycze. Dodatkowo OSP Bortatycze wystawiło również sekcję MDP dziewcząt.

Bartłomiej Pikuziński (WSP)