Pomoc udzielona w porę może uratować czyjeś życie – widzisz, reaguj, zadzwoń !!!

52

MIESZKAŃCY GMINY ZAMOŚĆ
Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zwracają się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy i poinformowanie właściwych służb:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, 22 – 400 Zamość
  w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
  pod numerem telefonu:
  tel. 84 638 20 17 – sekretariat
  tel. 506 394 179 – pracownicy socjalni

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić na numer telefonu:

 • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, tel. 47 815 14 17
  Telefon Alarmowy (bezpłatny): 112
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie – ul. Ogrodowa 14, 22 -460 Szczebrzeszyn,
  tel. 84 687 29 58

Osoby bezdomne wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

 • Schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Wołyńska 69,
  22-100 Chełm tel. tel.82 563 01 12
 • Stowarzyszenia MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie
  ul. Kąpieliskowa 28 22-100 Chełm tel. 512 026 291