Od pętelki do literki

39

„OD PĘTELKI DO LITERKI”- nauka kaligrafii z wykorzystaniem zalaminowanej liniatury i pisaków suchościeralnych”
to innowacja, która była realizowana w ciągu roku w klasie pierwszej. Opierała się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu wdrażanie do prawidłowego pisania kształtu liter, ich łączeń, następnie wyrazów i zdań. Zastosowanie zalaminowanych liniatur różnej wielkości w naszej innowacji spowodowało, że uczniowie mogli wielokrotnie poprawiać kształt liter i łączenia. Zostawał efekt tylko poprawny. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, ćwiczyli swoje umiejętności, gdyż chcieli w kolejnych próbach osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dzięki temu nabierali większej biegłości w prawidłowym pisaniu. Większość uczniów opanowało umiejętność prawidłowego, poprawnego pisania co potwierdziły prace pisemne uczniów, wyniki konkursu na najładniejszy zeszyt oraz wyniki konkursu z kaligrafii. Uczniowie otrzymali dyplomy-Mistrz Kaligrafii i vice-Mistrz kaligrafii oraz upominki. Brawo!

Joanna Suchocka