Od kanapowca do sportowca

30

W dniach od 12 września do 29 października Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mikro Granty”, był realizatorem projektu pn. „Od kanapowca do sportowca – otwarte zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”. Głównym ich celem było upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz stworzenie możliwości w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego stworzonego przez samorządy lokalne, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, włączanie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej, poprawianie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej, ćwiczenia ogólnorozwojowe zwiększające zakres ruchomości wszystkich stawów, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, które ograniczają udział w zajęciach wychowania fizycznego lub w których, ćwiczenia fizyczne są istotnym elementem, przygotowanie do samodzielnych spacerów po terenach leśnych z mapą i kompasem. Uczestnikami zajęć było ponad 50 osobowa grupa dzieci ze Szkół Podstawowych z Wysokiego, Sitańca i Płoskiego. Dwugodzinne treningi, które prowadzili wykwalifikowani instruktorzy z różnych dyscyplin sportowych: karate kyokushin, fitness z elementami tańca oraz zajęć ogólnorozwojowych z elementami orientacji w terenie odbywały się na halach sportowych i przyszkolnych strefach aktywności, a także na terenach leśnych Roztocza.
Oprócz zajęć stacjonarnych w ramach projektu zostało zrealizowanych 5 wyjazdów, których celem było poznanie przez uczestników różnych innych form aktywności w tym spacerów i zabaw terenowych oraz udział w zawodach sprawnościowych. Niewątpliwą atrakcją wyjazdów były wizyty w parku linowym i na ściankach wspinaczkowych oraz spacery po najpiękniejszych zakątkach Roztocza. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną wodę, ubezpieczenie od NNW oraz transport na wyjazdy. Kilkanaścioro z nich nadal uczestniczy w zajęciach, które są kontynuowane w tych samych miejscach i terminach, zainicjowanych w ramach realizowanego projektu. Kilkoro z nich rozpoczęło systematyczne treningi i zdobywa pierwsze swoje sukcesy sportowe.

Na podstawie przesłanych informacji WSP: KC