Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

27

21 marca, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia zwanego również Dniem Kolorowej Skarpetki uczniowie założyli do szkoły dwie różne, niepasujące do siebie skarpetki. Na gazetce szkolnej pojawiły się informacje na temat tego syndromu.
Wychowawcy przeprowadzili pogadanki podejmujące tematykę tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób dotkniętych Zespołem Downa. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważne jest poszanowanie i akceptacja różnorodności wśród ludzi oraz zrozumieli, że każda osoba ma prawo do godnego traktowania i szacunku.
W ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonali kolorowe skarpetki. Wprowadziły one do szkoły przyjazną atmosferę, a jednocześnie stały się symbolem solidarności z osobami z zespołem Downa.
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International w celu budowania świadomości na temat Zespołu Downa. Data obchodów jest symboliczna. Nieprzypadkowo przypada ona na 21. dzień 3. miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy trzeci chromosom w 21. parze powoduje występowanie tej wady genetycznej.
Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz ogólnopolskiego projektu „Każdy inny – wszyscy równi”.

SP w Żdanowie