Nowy Kierownik Centrum Usług Wspólnych

318

Pani Joanna Zwolan – Pupiec dotychczasowy inspektor w administracji oświatowej Gminy Zamość, z dniem 28 lutego 2023 r. została Kierownikiem Centrum Usług Wspólnych. CUW jest jednostką organizacyjną Gminy Zamość, zajmującą się szeroko rozumianą ekonomiczno – administracyjną obsługą szkół. Część wydatkowa budżetu gminy Zamość, którą rozlicza ta jednostka to ponad 35 milionów złotych. W gminie funkcjonuje 8 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i jeden zespół szkoły podstawowej i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest samorząd oraz 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola niepubliczne. Centrum Usług Wspólnych zajmuje się także ogłaszaniem konkursów i rozliczaniem dotacji na dowożenie uczniów niepełnosprawnych, przetargami na dowożenie uczniów do szkół gminnych, organizuje konkursy na dyrektorów szkół i prowadzi sprawy pracownicze ponad 190 nauczycieli i 75 pracowników obsługi zatrudnionych w związku z realizacją zadań oświatowych przez Gminę Zamość.
Pani Joanna Zwolan – Pupiec przez 19 lat pracy w CUW dała się poznać jako osoba oddana, rzetelne wykonująca powierzone obowiązki. Przed nową Panią Kierownik stają kolejne wyzwania, trudne decyzje i ciężka praca.

WSP: KD