Informacja Wójta Gminy Zamość o odwołaniu przetargu

42

Informacja Wójta Gminy Zamość o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zamość

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Zamość z dniem 10 maja 2023 r. odwołał przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mokre, oznaczonych nr 64/25 o powierzchni 0,0589 ha oraz nr 64/26 o powierzchni 0,0367 ha.
Powodem odwołania przetargu jest nie podanie w prasie informacji o przetargu.