Informacja o wyniku przetargu

174

Informuję, że dnia 30 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. nr 31, II-piętro o godz. 11 00 nie przeprowadzono przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerem ewidencyjnym 1257/4 położonych w miejscowości i obrębie Bortatycze, gm. Zamość.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił vadium i nie przystąpił do przetargu.
Informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 w Zamościu, od dnia 31.03.2023r. do 06.04.2023r. r.

Zamość, dnia 31 marca 2023 r.