Narodowo, Strażacko i Rodzinnie w Płoskiem

669

Bije dzwon na alarm,
już śpieszą strażacy.
Czasem w nocy – ze snu,
czasem w dzień – do pracy.
Śpieszą na ratunek:
tam płonie zagroda!
Gra trąbka – a czerwień
lśni na samochodach.
Pierwsi na miejscu,
choćby szmat był drogi.
Pryska woda z węża,
syczy żar i ogień.
Gaśnie groźny pożar,
dym ku niebu pnie się.
Dzielna straż pożarna
ludziom pomoc niesie.

W dniu 3 maja 2023 roku na placu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem odbył się „Festyn Rodzinny w Płoskiem, obchody 232 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Gminny Dzień Strażaka oraz Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem”. W ten świąteczny, lecz i mokry dzień na placu wydarzenia zebrało się wielu uczestników spotkania.

Komendant Gminny OSP, Tomasz Bosiak, wprowadził na plac szkolny pododdziały OSP Gminy Zamość, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego. Uczestników powitał Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, natomiast prezes jednostki, Marcin Rek, przedstawił historię OSP Płoskie. Delegacje Gminy Zamość oraz zaproszonych gości złożyły pamiątkowe wiązanki przy pomniku Papieża Jana Pawła II. Wszyscy obecni, oddali hołd i uczcili jubileusz oraz rocznice, które były okazją do przypomnienia o zasługach OSP w ratowaniu życia potrzebującym. Ksiądz kanonik Zbigniew Szalko, proboszcz Parafii pw. św. Jacka w Płoskiem, odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, strażaków oraz ich rodzin, a oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego. W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali: Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Druh Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu, płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Druhna Monika Pawłowska – posłanka na Sejm RP, Druh Ryszard Borowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, bryg. Andrzej Szozda – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Tadeusz Kostrubiec – Sołtys sołectwa Płoskie oraz Jacek Adamczuk – Radny Rady Gminy Zamość, który odczytał list gratulacyjny od Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego.

Na podstawie Uchwały Nr 8/XII/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania odznak „Za wysługę lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem, w uznaniu za swoje zasługi, druhom i druhnom przyznano następujące odznaki: LX lat otrzymał Jerzy Sobczyk, XL lat otrzymali Marek Kołodziej, Bogusław Majewski oraz Mieczysław Szczepanek, XXXV lat otrzymali Mariusz Kawałko oraz Zbigniew Sobczyk, XXX lat Marcin Rek, Piotr Momot, Krzysztof Opoka, Krzysztof Ostasz oraz Marek Momot, XXV lat otrzymał Mariusz Staniecki, XX lat otrzymali Tomasz Mazurek, Jacek Hałasa oraz Leszek Stankiewicz, X lat otrzymali Michał Stankiewicz, Jarosław Piela, Jarosław Momot, Beata Czuk, Barbara Wiatrzyk, Barbara Rabiega, Anna Kościuszko, Elżbieta Ciszewska, Beata Momot, Monika Hildebrand, Renata Batorska, Kinga Popytak, Danuta Kołodziej, Anna Kowalczyk, Anna Bożek, Anna Duda, Anna Pieczykolan, Joanna Zienkiewicz, Elżbieta Mielnik vel Mlonek, Karol Swatko, Bartłommiej Krupa, Kamil Kołodziej oraz Adam Kowalczyk. Odznaczenia dokonali Druh Ryszard Gliwiński, Druh Piotr Koczułap, Płk Mieczysław Skiba oraz Druh Ryszard Borowki. Po uroczystych odznaczeniach druhów ochotników nastąpiło ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Płoskiem.

W części festynowej jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Były śpiewy, tańce z biało czerwonymi chustami oraz pokaz poloneza staropolskiego. Przedstawienie głównie o tematyce trzeciomajowej, ale także z elementami uczczenia święta 95-lecia lokalnej straży. Z życzeniami, ale i w podziękowaniu za lata współpracy Jolanta Adamczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płoskiem przekazała okolicznościowy tort w kształcie samochodu strażackiego. Słodki upominek był nie lada zaskoczeniem dla wszystkich druhów z OSP Płoskie.
W ramach zapoznania zebranych z pracą strażaka ratownika, druhowie przeprowadzili pokaz ratownictwa technicznego. Wykonana została symulacja zdarzenia wypadkowego, w której pokazano cięcie wraku, a także poprawne wyciąganie oraz zabezpieczenie osoby poszkodowanej w wypadku. Prezentacja zgromadziła wokół liczną grupę obserwujących.

Następnie na scenie ze strażackim koncertem wystąpił zespół wokalny Ale Cantare, chluba i duma mieszkańców sołectwa Płoskiego. Kolejnym zespołem, który uświetnił swoim występem wydarzenie byli panowie z męskiego zespołu wokalnego „Chyżanie”. Z pokazem sztuki walki na scenie zaprezentowali się członkowie Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin. Na zakończenie spotkania sołeckiego na scenie wystąpił zespół DoOporu. Było głośno, tanecznie i na góralską nutę.

UGZ: A.W