Dzień Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych)

37

„Żołnierze Wyklęci” to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami” i „faszystami”. Zakłamywano ich historie, wypaczano cel, o który walczyli, starano się wymazać ich ze społecznej pamięci.

Co roku w Szkole Podstawowej w Płoskiem czcimy pamięć żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę.
1 marca 2023 r. społeczność szkolna SP w Płoskiem uczestniczyła w uroczystości
uświęcenia Dnia Żołnierzy Niezłomnych zwanych również Wyklętymi.
Spotkanie z okazji tego dnia rozpoczęto prezentacją o ludziach – bohaterach, którzy
mieli szczytny cel: walka o dobro i wolność naszego kraju.
Następnie wszyscy uczcili minutą ciszy poległych i skazanych na śmierć, tylko dlatego, że byli uznani za wrogów systemu socjalistycznego.
Z tej okazji uczniowie klasy VIII przygotowali konkurs, na temat działalności żołnierzy, w którym klasy IV – VIII zostały nagrodzone za wiedzę historyczną.
W trakcie uroczystości zostały wykorzystane prace uczniów: plakaty i lapbooki
oraz wystawa na temat Żołnierzy Niezłomnych, którą udostępnił nam
Pan Edmunt Sitek, kustosz Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej Stanisława Prusa ps. ,,Adam’’ w Bondyrzu przy patronacie posła Sławomira Zawiślaka Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość.
Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy VIII urozmaicona została
odśpiewaniem pieśni żołnierskich przy symbolicznym „ognisku”.
Organizatorami tego święta były: Anna Borkowska nauczyciel historii
i Alina Szpyra nauczyciel j. polskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom – zapraszamy za rok
aby uczcić Tych, którzy byli Niezłomni w dążeniu do życia w wolnej Polsce.

SP w Płoskiem