Czyste powietrze wokół nas

43

Zerówka ze Szkoły Podstawowej w Lipsku w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas”, któremu patronuje Główny Inspektorat Sanitarny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo zagrożone jest nasze naturalne środowisko i jak bardzo musimy o nie dbać. Uświadamiając dzieciom szkodliwy wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie uczymy je odpowiedzialnych zachowań, które pozytywnie wpływają na kondycję naszej planety, a przez to na nas samych. W ramach programu przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych podczas których zwiększyły swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. Dzieci poznały również bohatera programu – Dinusia oraz nauczyły się piosenki, która towarzyszyła im w czasie zajęć. Podsumowaniem programu były warsztaty z udziałem rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały im swoją wiedzę na temat dymów i ich szkodliwości oraz zaśpiewały piosenkę o Dinku. Wspólnie z rodzicami wykonały znaki informacyjne o zakazie palenia.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku