105. rocznica Odzyskania Niepodległości

1721

11 listopada 2023 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach miały miejsce obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone ze świętami: 600-lecia istnienia Kalinowic, 20-lecia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach oraz oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.
Przy wejściu do sali gimnastycznej wyeksponowano na tablicach historię Kalinowic, dzieje powstawania placówki, wyłożono kroniki dokumentujące ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Przybyłych na uroczystość gości witali przedstawiciele nauczycieli i uczniów, przypinając symboliczne kotyliony.
Po przywitaniu przybyłych gości przez Pana Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego oraz Panią Dyrektor Halinę Kwiatkowską nastąpiło poświęcenie hali sportowej i krzyża ufundowanego przez Pana Mirosława Kołtuna – sołtysa Sołectwa Kalinowice i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej ksiądz Jan Cielica.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci z grup przedszkolnych, które przygotowały barwny obrazek, z którego mogliśmy odczytać symbole związane z naszą ojczyzną-Polską. Występ rozpoczęły dzieci z grupy „Zajączki”, tańcząc poloneza. Następnie widzowie mogli obejrzeć krakowiaka, w wykonaniu grupy „Biedronki”, „Motylki” i „Wiewiórki”. Dzieci w barwnych strojach zaśpiewały znany utwór „Płynie Wisła, płynie. Kolejnym punktem programu był występ dziewczynek z grupy „Zajączki”, które w nastrojowym tańcu wykorzystały motyw barw narodowych. Zgromadzona publiczność usłyszała również piosenkę pt. „Jest takie miejsce -Polska”. Jako solistka wystąpiła 5-letnia Julia Kruczyńska, towarzyszące piosence rekwizyty: flaga biało-czerwona i mapa Polski podkreśliły patriotyczny wydźwięk utworu. Na pamiątkę uroczystości dzieci przebrane w stroje z czasów początku XX wieku wręczyły Panu Wójtowi Gminy Zamość Ryszardowi Gliwińskiemu wstęgę biało-czerwoną, której kolory przypominają o czystości duchowej oraz odwadze i waleczności narodu polskiego. Podsumowaniem występu przedszkolaków był kujawiak – polski taniec narodowy.
Kolejnym punktem programu był występ uczniów z klas IV-VIII wraz ze szkolnym chórem, którzy przygotowali akademię upamiętniającą to ważne narodowe święto pod hasłem „Pociąg do wolności”. W rolę przewodników oprowadzających zebranych po stacjach wiodących do wolności wcielili się uczniowie klasy VIIb: Kacper Barwiński i Karol Bartmański. Patriotyczne utwory recytowali uczniowie: Paweł Mazur, Miłosz Sudak, Ewa Sochan, Miłosz Kozak, Zofia Sakowicz, Karol Dżygało, Filip Kata, Zofia Kwiatkowska, Dominik Twardowski, Błażej Kozioł, Maja Goch, Zuzanna Gumiela, Natalia Lachowska, Marcel Kycko i Bartłomiej Strzelecki. Recytowanym utworom towarzyszyły pieśni w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem Pani Beaty Surmacz, któremu towarzyszyli następujący soliści: Jagoda Piątkowska, Natalia Lachowska, Maja Goch, Zuzanna Gumiela oraz Laura Vitiello. Z dużym entuzjazmem zgromadzonej publiczności spotkał się również występ grupy chłopców: Aleksandra Siemczyka, Pawła Mazura, Wiktora Wilczewskiego i Pawła Mielnickiego, którzy w mundurach z epoki wykonali pieśń patriotyczną „Szara piechota”. W nostalgiczny nastrój wprowadziła wszystkich zebranych pieśń pt. „ Rozkwitały pąki białych róż” wykonana przez uczennicę klasy VIb Karinę Rak. Swój udział w uroczystej akademii mieli także uczniowie klas młodszych, którzy brawurowo wykonali „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” napisaną przez noblistkę Wisławę Szymborską.
Obchody uświetniły również występy: Orkiestry Dętej Gminy Zamość oraz zespołu ShowMen – Szopinek z repertuarem pieśni patriotycznych.
Uroczystość ta była wspaniałą okazją do kształtowania uczuć i postaw patriotycznych.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
ZSPiP w Kalinowicach

 


 

W dniu 11.11.2023 r. odbyła się w Kalinowicach podniosła uroczystość samorządowo – patriotyczna. Świętowano 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 600-lecie istnienia Kalinowic oraz 20-lecie funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Jako radny i sołtys miejscowości Kalinowice zabiegałem, aby ta uroczystość odbyła się w nowo oddanej do użytku sali sportowej przy obiekcie ZSPiP. Bardzo się cieszę, że wydarzenie doszło do skutku i zgromadziło tak wielu uczestników. Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej religijnej odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Wólce Panieńskiej. Mszę sprawował ksiądz proboszcz Jan Cielica, a homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Druga część odbywająca się w sali gimnastycznej ZSPiP rozpoczęła się od poświęcenia tego nowego obiektu oraz krzyża, którego jestem fundatorem. Po uroczystych powitaniach i przemówieniach Pana Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość, Pani Haliny Kwiatkowskiej Dyrektor ZSPiP w Kalinowicach i Pana Sławomira Ćwika Posła na Sejm RP odczytano streszczoną historię miejscowości Kalinowice. Podkreślono, że pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1423 roku, a więc na długo przed aktem lokacyjnym miasta Zamościa. W związku ze swoją lokalizacją w pobliżu miasta, Kalinowice przechodziły w swojej historii niejednokrotne niszczące najazdy obcych wojsk. Na miejscowości odciskały swe piętno zabory i wojny, ale przez te wszystkie lata z maleńkiego folwarku z początku XV wieku Kalinowice zmieniły się w tętniące życiem osiedle mieszkaniowe, w którym swoje miejsce na świecie znalazło ponad 2000 mieszkańców. Oczywiście rozwój ten rodzi konieczność ciągłego rozbudowywania niezbędnej infrastruktury w postaci nowych dróg osiedlowych, sieci kanalizacyjnych, chodników, oświetlenia ulicznego, słowem wszystkiego co niezbędne mieszkańcom do życia. Cieszę się, że te potrzeby są dostrzegane przez władze samorządowe gminy Zamość i co roku w ramach budżetu budujemy kolejne odcinki infrastruktury w naszej ciągle rozwijającej się miejscowości. Podobnie jest z obiektem Szkoły, który jeszcze 20 lat temu miał być jedynie przedszkolem. Jednak dynamika rozwoju miejscowości spowodowała, że powstała tutaj szkoła podstawowa, która obecnie jest pod względem liczby uczniów największą szkołą w Gminie Zamość. Obiekt był rozbudowywany, aby zapewnić jak najlepsze warunki uczniom i kadrze. Zwieńczeniem inwestycji kubaturowych szkoły jest nowoczesna sala gimnastyczna, dostępna po godzinach użytkowania przez szkołę również dla innych mieszkańców naszej miejscowości i gminy, którzy chcą być aktywni fizycznie.
Jako mieszkaniec Kalinowic, Sołtys i wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość czułem radość i satysfakcję, kiedy w dniu 11.11.2023 r., podczas uroczystości patriotycznych, sala gimnastyczna była pełna gości. Byli przedstawiciele wszystkich 35 sołectw z terenu Gminy Zamość, były poczty sztandarowe i mnóstwo mieszkańców Kalinowic, którzy przyszli zobaczyć swoje dzieci i wnuki występujące w części artystycznej. Wzruszeń jakie towarzyszyły tym występom nie da się opisać. Chciałbym serdecznie podziękować zarówno artystom z przedszkola i szkoły jak i nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, którzy to wydarzenie przygotowywali. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej, pracownikom UG i GZOK, orkiestrze dętej z Panem Andrzejem Gresztą na czele, członkom zespołu ShowMen Szopinek oraz wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w to wydarzenie. Z pewnością zostanie ono zapamiętane przez uczestników przez długi czas.
Bardzo się cieszę, że nasza mała ojczyzna Kalinowice kwitnie. Jestem przekonany, że w przyszłości również będziemy świadkami jej dynamicznego rozwoju. Wierzę, że przy wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz współpracy z władzami gminy będziemy w stanie zaspokoić jeszcze więcej zbiorowych potrzeb mieszkańców, aby stale podnosić standardy ich życia.

Mirosław Kołtun
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość
Sołtys Sołectwa Kalinowice