100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem – Sołeckie spotkanie z tradycją strażacką w Mokrem

1017

Pożar widoczny tak jak na dłoni,
złapał za sznurek, na alarm dzwoni,
z łóżek strażacy szybko zerwali się
Pali się… pali się…
Dom cały w ogniu, zaraz zawali się
pali się, pali, dom pali się!
„Pali się” Jan Brzechwa

W dniu 25 czerwca 2023 roku na placu przy altance sołeckiej, za świetlicą wiejską w Mokrem odbyło się „Sołeckie spotkanie z Tradycją, Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem”. Spotkanie rozpoczęto od uroczystego przemarszu jubilatów oraz gminnych pocztów sztandarowych przez wioskę. Kompanię poprowadził Komendant Gminny OSP, Druh Tomasz Bosiak. Oddziały zatrzymały się przy remizie OSP Mokre, dokonano tam uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy druhów założycieli oraz prezesów i naczelników jednostki. Honory czyniły: Ewa Mazur i Anna Kłonica. Kwiaty pod tablicą złożyli: Druh Henryk Kucharki – prezes OSP Mokre, Druh Mirosław Soboń – naczelnik OSP Mokre, Druh Grzegorz Antoniuk – sołtys Mokrego, Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Druh Piotr Koczułap – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, st bryg. Jacek Sobczyński – komendant PSP w Zamościu, Druh Marek Maślany – były naczelnik OSP Mokre oraz Jerzy Chróścikowski – senator RP. Następnie dokonano symbolicznego odsłonięcia pomnika Św. Floriana. Przecięcia wstęgi dokonali druhowie: Ryszard Gliwiński, Henryk Kucharski, Grzegorz Antoniuk, Piotr Koczułap i Mirosław Soboń. Ks. Robert Strus proboszcz Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu poświęcił okolicznościową płytę oraz kamienny obelisk św. Floriana. Następnie Poczty Sztandarowe zostały wprowadzone na plac uroczystości, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości do uroczystości, przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Państwowego. Uczestników powitał Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, natomiast prezes jednostki, Henryk Kucharski, przedstawił historię OSP Mokre. Ksiądz dr Robert Strus, odprawił Mszę św. w intencji strażaków oraz ich rodzin, a oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny z KGW Mokre pod przewodnictwem organistki Ewy Maziarz. W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali: Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość; Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu, Druh Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu, płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Druhna Monika Pawłowska – posłanka na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP; Viceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, Łukasz Sierak, który odczytał list gratulacyjny od Posła RP Sławomira Zawiślaka, Beata Wichorowska – Radna Rady Gminy Zamość oraz Państwo Wiesława i Ryszard Badachowie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznaczenia dokonali: st. bryg. Jacek Sobczyński, Druh Piotr Koczułap oraz płk. Mieczysław Skiba.
Listy gratulacyjne za wieloletnią służbę od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zwiazku OSP RP woj. lubelskiego – Druha Mariana Starownika otrzymali: Druh Jan Jamroż oraz Druh Marian Łyś.
Na podstawie Uchwały Nr 8/2023 z dnia 28.03.2023 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego ZŁOTYM Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Marian Łyś – OSP Mokre oraz Piotr Hereta – OSP Bortatycze. SREBRNYM Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druh Jarosław Momot – OSP Płoskie. BRĄZOWYM Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Kamil Goździuk – OSP Mokre, Grzegorz Antoniuk – OSP Mokre, Tomasz Suszyna – OSP Bortatycze, Konrad Serafin – OSP Lipsko, Krzysztof Ostasz – OSP Płoskie oraz Karol Swatko – OSP Płoskie.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu na podstawie Uchwały Nr 1/2023 z dnia 14.04.2023 r. Odznakę Strażak Wzorowy przyznano Druhom: Łukasz Kucharski – OSP Mokre, Piotr Kmieć – OSP Mokre, Dawid Jachymczyk – OSP Mokre, Daniel Malinowski – OSP Mokre, Patryk Borek – OSP Bortatycze, Mirosław Macheta – OSP Płoskie oraz Jarosław Piela – OSP Płoskie.
Na podstawie Uchwały Nr 7/XII/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania odznak „Za wysługę lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem, w uznaniu za swoje zasługi, druhom i druhnom przyznano następujące odznaki: LX lat otrzymał Marian Łyś, LV lat otrzymali Mieczysław Edelman i Halina Wróblewska, L lat otrzymali: Henryk Kucharski, Anna Siemko, Jan Jamroż, Tadeusz Mnich, Teresa Rypulak oraz Wiesław Bondyra, XLV lat otrzymali: Jan Bekier oraz Bonifacy Cybulski, XL lat otrzymali Jan Łyś, Wiesław Milczuk oraz Jerzy Fusiara, XXXV lat otrzymali Dariusz Fusiara, Piotr Jamroż, Andrzej Jamroż, Jacek Mazurkiewicz, Edmund Siemko, Mirosław Soboń oraz Aleksander Kucharski, XXX lat otrzymali Robert Malinowski, Grzegorz Antoniuk, Janusz Łyś, Bernard Bulak oraz Roman Kuźniewski, XXV lat otrzymali Andrzej Edelman, Wojciech Zieliński oraz Sylwester Piotrowski, XX lat otrzymali Eugeniusz Kuźniarz, Andrzej Todys, Sławomir Zieliński, Marcin Goździuk oraz Piotr Łowicki, X lat otrzymali Grzegorz Dobromilski, Mateusz Fusiara, Kamil Goździuk, Jarosław Soboń, Artur Sowa, Krzysztof Wójcik, Pior Soboń, Bartłomiej Wiśniewski, Radosław Sarzyński, Robert Łyś, Tomasz Świątkowski oraz Daniel Malinowski. Odznaczenia dokonali Druh Ryszard Gliwiński, Druh Piotr Koczułap, Płk Mieczysław Skiba oraz st. bryg. Jacek Sobczyński. Po uroczystych odznaczeniach druhów ochotników nastąpiło ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mokrem.
W części festynowej jako pierwsze na scenie wystąpiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem, następnie Ale Cantre i męski zespół Chyżanie. Na zakończenie spotkania sołeckiego na scenie wystąpił DJ Tony. Było głośno, gwarno i tanecznie.

UGZ: Agnieszka Wójtowicz