Zwrot podatku akcyzowego – I termin 2022 roku

113

Wójt Gminy Zamość informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłaty zwrotu podatku będą realizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa w okresie miesiąca kwietnia 2022 r.

Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w roku 2022 wraz z formularzem wniosku zamieszczone są na stronie BIP – Urzędu Gminy Zamość, zakładka finanse gminy-Podatki, deklaracje-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wydział Podatków