Zmiana dotycząca naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”

149

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1981) ulegają zmianie zasady naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać wyłącznie w formie elektronicznej, ich obsługą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać za pomocą:
• Bankowości elektronicznej
• Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia
• Portalu PUE ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości złożenia wniosku w formie tradycyjnej – papierowej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 (obowiązujący od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2022 r.