Zawiadomienie PKP LHS w sprawie wjazdu na teren stację Bortatycze LHS

138

Wydział Infrastruktury PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółka z o. o. w Zamościu informuje, że z dniem 01 czerwca 2022 r. wjazd na stację Zamość – Bortatycze LHS będzie możliwy tylko od strony miejscowości Chyża poprzez posterunek Pracowników Ochrony Stacji.
Drogi dojazdowe od strony miejscowości Siedliska oraz Kolonii Bortatycze zo staną zamknięte.
Wjazd i wejście zatrudnionych pracowników Spółki PKP LHS oraz pracowników firm, które prowadzą działalność przewozową na terenie stacji Zamość – Bortatycze LHS będzie możliwy tylko po okazaniu wydanych identyfikatorów.
W związku z powyższym prosimy o powiadomienie pracowników podległych służb o zaistniałej zmianie.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Dariusz Kardzasz