Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

60