Zakup węgla po cenach preferencyjnych

2790

W dniu 20 października 2022 roku Gmina Zamość zgłosiła do Wojewody Lubelskiego gotowość do odbioru i dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Przyjmowanie od Mieszkańców wniosków na preferencyjny zakup węgla rozpocznie się po wejściu w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Ustawa ta jest obecnie procedowana w Senacie RP. Zakłada możliwość składania przez Mieszkańców wniosków do 15 kwietnia 2023, a Gmina będzie mogła nabywać węgiel do 30 kwietnia 2023r. Więcej informacji po wejściu w życie wspomnianej powyżej ustawy.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński