XXII Dzień Papieski

60

Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II, taki tytuł miał w tym roku Dzień Papieski.
W Szkole Podstawowej w Wysokiem tegoroczny apel z tej okazji był połączony z rozpoczęciem pontyfikatu na stolicy piotrowej przez Jana Pawła II. Młodzież klasy VIII przypomniała naukę Papieża na temat miłości Ojczyzny i wolności narodu, wartości ludzkiego sumienia jako wielkiego daru Boga dla człowieka, który oddalając się od Boga gubi sens i właściwą drogę swojego życia, oraz wskazania Ojca Świętego, które są ciągle aktualne i dają perspektywę życia wiecznego, a powinny być ważne dla każdego młodego pokolenia i każdego Polaka. Były wiersze, piosenki, wystawa książek św. Jana Pawła II, recytacje wierszy, przemówienia papieża, wspólne śpiewanie. Ten montaż słowno-muzyczny miał skłonić wszystkich obecnych do tego, abyśmy to orędzie św. Jana Pawła II nieśli drugiemu człowiekowi.
Słowno-muzyczna inscenizacja przygotowana przez katechetkę Sabinę Kozilewicz i wychowawcę klasy VIII Agnieszkę Bartnik przybliżyła drogę do świętości naszego Rodaka i była wdzięcznością i łącznością duchową z Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz Jego nauczaniem.

Sabina Kozilewicz