Wycieczka do Zwierzyńca

33

Dnia 6 maja 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem byli na wycieczce w Zwierzyńcu, w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwiedzali wystawę stałą, mieli innowacyjne zajęcia poszerzające wiedzę o smakach, zapachach, obrazach przyrody oraz nietoperzach. Wędrowali szlakami parku. Kształtowali postawy proekologiczne i prozdrowotne.
Niezależnie od miejsca w jakim żyjemy, pracujemy, uczymy się każdy człowiek jest w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, które ma służyć osobowej godności człowieka i jego życiu. Każdy nasz aktywny udział na rzecz ochrony przyrody, każde świadome zarządzenie wspólnym bogactwem przyrodniczym wnosi ogromną wartość w miarę naszego człowieczeństwa, dla kolejnych pokoleń.

Jolanta Pałyga