Wiosenny korowód z marzanną w Żdanowie

30

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,
dzisiaj Cię żegnamy, bo wiosnę witamy!

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom jak wiele bogactwa niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do wiosny zaczęły się już kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkolna z zimowej na wiosenną, pojawiły się kwiaty, przyleciały motyle. Dzieci wykonywały prace plastyczne dotyczące pierwszych zwiastunów wiosny. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły – marzanny oraz kolorowych gaików.
Pierwszego dnia wiosny w salach przedszkolnych zrobiło się wiosennie, gdyż wszystkie dzieci przyszły w tym dniu ubrane na zielono. Po śniadaniu maluchy wraz ze swoimi paniami wyruszyły barwnym korowodem z własnoręcznie zrobionymi gaikami oraz z marzanną na czele uliczkami Żdanowa. W ten sposób dzieci chciały wyrazić swoją radość z nadejścia wiosny. Podczas marszu przedszkolaki śpiewały wiosenne piosenki, oznajmiając mieszkańcom Żdanowa, że wiosna już do nas przyszła.
Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że wiosna zagości u nas na dobre.

Zespół wychowania przedszkolnego