Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

51

W dniach 13 -28 stycznia 2022 roku wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie przyłączyli się do zbiórki pieniężnej, organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 30. Celem akcji jest zebranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali, zapewnienie diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przez dwa tygodnie uczniowie, wolontariusze, nauczyciele oraz rodzice wrzucali do puszek pieniądze, które zostały przekazane na konto Fundacji WOŚP. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne, które uczą ich empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Monika Łasocha