Warsztaty rękodzielnicze w Regionalnej Izbie Pamięci

73

W dniu 09.08.2022 r. Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” podpisało umowę z Zarządem Powiatu Zamojskiego na realizację zadania publicznego pt. „Powrót do tradycji – warsztaty rękodzieła ludowego” i otrzymało dofinansowanie w kwocie 1300,00 zł.
Stowarzyszenie realizowało zadanie w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 r. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem.
Celem głównym zadania było pielęgnowanie tradycji regionu poprzez ożywienie i popularyzację ludowego rękodzieła artystycznego i zdobniczego jakim jest tkactwo oraz aktywizacja mieszkańców powiatu zamojskiego w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.
W ramach realizacji projektu został zorganizowany cykl warsztatów tradycyjnego rękodzieła ludowego. Jednym z pierwszych etapów były warsztaty tkactwa. Tkactwo na polskich ziemiach było uprawiane od wieków, a tkanina – czy to użytkowa, czy też dekoracyjna – związana była z życiem codziennym. Tradycja tkania przekazywana była z pokolenia na pokolenie, a warsztat tkacki, czyli krosna spotykało się prawie w każdej chacie. Współcześnie tkactwo jest dziedziną sztuki ludowej zaliczanej do zanikających rzemiosł.
Warsztaty tkackie obejmowały naukę tworzenia tkanin przy użyciu tradycyjnych krosien. Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie tworzyli dekoracyjną tkaninę artystyczną tzw. makatkę do powieszenia na ścianie.
Kolejnym etapem, były warsztaty wiązania sznurków tzw. makramy. Podczas tych zajęć uczestnicy poznali podstawowe wiązania i wzory, z pomocą których wykonali niepowtarzalne makramy.
Zadanie przyczyniło się do zwiększenia integracji i aktywności środowisk lokalnych. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami rękodzielniczymi, dzięki czemu zdobyli nową wiedzę i umiejętności. Zrealizowane zadanie wpłynie na wymianę doświadczeń, zintegrowanie uczestników, przełamanie barier oraz wzrost aktywności kulturalnej.

Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”
A. K.