Uzgodnienia przebiegu trasy wodociągowej (Mokre)

52

Gmina Zamość informuje, że wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PROSECO Kamil Wałęga, Al. Królewska 7, 24-100 Puławy, przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia). Od dnia 05 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Wykonawcy odwiedzą mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zadaniem celem uzgodnienia przebiegu trasy wodociągowej i pozyskania zgód na lokalizację sieci wodociągowej na działkach prywatnych w miejscowości Mokre oraz Żdanów.
Na załączonej poniżej mapie kolorem czerwonym wskazano obszar objęty projektowaniem.