Szkolenie „Efektywne Zarządzanie Wolontariatem. Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych”

2

Informujemy, że Stowarzyszenie Euroregion Roztocze organizuje szkolenie „Efektywne Zarządzanie Wolontariatem. Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych”. Szkolenie odbędzie się 11 maja br., o godz. 10:00, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się spotkanie z pracownikami Euroregionu Roztocze, podczas którego będzie można zasięgnąć więcej informacji na temat organizowanego konkursu grantowego w ramach realizacji zadania publicznego „Obywatelskie Roztocze” pod nazwą „Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Wartość gruntu wynosi 10 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w terminie 25.04.2022r – 27.05.2022r.