Szkolenia dla rolników w Gminie Zamość

20

W maju br. w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zamość odbyły się dwa szkolenia skierowane do mieszkańców gminy prowadzących gospodarstwa rolne . Zakres szkoleń obejmował tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia przeprowadzono z inicjatywy mieszkańców Mokrego i Zwódnego, którzy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie spotkań do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu . Pierwsze spotkanie z pracownikiem KRUS odbyło się 12 maja w świetlicy wiejskiej w Mokrem , natomiast kolejne również w majowe popołudnie, 13 maja w budynku sołeckim w Zwódnem. Program szkolenia pozwolił przybliżyć uczestnikom, zasady ochrony zdrowia i życia oraz zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie niezbędnych informacji , pogadanek, prezentacji ,a także wspólnych rozmów i przykładów nie zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Celem szkoleń niewątpliwie było wspomaganie i pobudzanie aktywnej postawy rolników wobec upowszechniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na wsi, oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego producentów rolnych. W efekcie końcowym uczestnicy organizowanych szkoleń otrzymali , broszurki informacyjne, gadżety promocyjne, nagrody rzeczowe w ramach konkursu wiedzy dotyczącego zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Najważniejszym jednak elementem była zdobyta wiedza . Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy. Występują w nim liczne zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów, ale także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych. Zawód rolnika jest więc szczególny również pod względem ilości niebezpieczeństw na jakie gospodarz jest narażony w trakcie codziennych obowiązków czy rutynowych zajęć. Dlatego
tak istotna jest znajomość przepisów i zasad bhp oraz świadomość konieczności ich przestrzegania. Pamiętajmy, że bezpiecznie wykonywana praca w gospodarstwie to ochrona nie tylko nas samych, ale także naszych rodzin i pracowników.

Daria Popko