Światowy Dzień Ziemi

4

Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem tego wyjątkowego dnia jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
My – przedszkolaki ze Żdanowa również aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach „Urodzin Ziemi”. Nasze działania skupiły się na rozmowach na temat dbania o środowisko, przede wszystkim zdaliśmy sobie sprawę, że musimy włączyć się w oszczędzanie energii i wody oraz segregować śmieci. Wykonaliśmy prace plastyczno – techniczne promujące ochronę środowiska, założyliśmy „zielony ogródek” w kąciku przyrodniczym oraz poznawaliśmy tematykę ekologiczną poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

Zespół wychowania przedszkolnego