Sukces ósmoklasistów z Mokrego

116

24-26 maja 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem zmierzyli się z ogólnopolskimi egzaminami z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Analiza wyników, w odniesieniu do średniej kraju, województwa, powiatu i gminy,  potwierdziła bardzo dobry poziom przygotowania uczniów naszej szkoły do sprawdzianu na zakończenie drugiego etapu kształcenia. Średnia wyników szkoły przekroczyła wszystkie średnie z poszczególnych jednostek administracyjnych. Wyniki zarówno z języka polskiego jak i matematyki uplasowały SP Mokre na 3 miejscu w rankingu 12 szkół gminnych, a 80% uzyskane z języka angielskiego to najwyższy wynik w Gminie Zamość i czwarty wynik spośród 60 szkół powiatu zamojskiego i m. Zamość.
Gratulujemy absolwentom i życzymy kolejnych sukcesów w nowych szkołach.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wyników egzaminu ósmoklasistów naszej szkoły z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

(EA)

Przedmiot

Wyniki

Kraj

Województwo

Gmina

SP Mokre

J. polski

60 %

61 %

62 %

66 %

Matematyka

57 %

56 %

65 %

70 %

J. angielski

64 %

64 %

69 %

80 %