Sołeckie Spotkanie Pokoleń w Zawadzie

180

Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie
Sołeckie Spotkanie Pokoleń w Zawadzie

„Gotowi by służyć…”

W dniu 14 sierpnia 2022 roku na placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyło się sołeckie spotkanie pokoleń. Pokoleń zaangażowanych w pomoc ludziom, z sercem oddanym drugiemu człowiekowi i wiarą na bezpieczne jutro. W niedzielne popołudnie uczciliśmy 95-lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie. Sołeckie spotkanie rozpoczęto od wprowadzenia na plac pocztów sztandarowych oraz druhen i druhów z OSP i MDP Zawada. Meldunek o gotowości rozpoczęcia uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druhowi Piotrowi Koczułapowi złożył Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak. Następnie poczet flagowy w składzie Druh Sebastian Molas – dowódca, Druh Daniel Budzyński – flagowy oraz Druh Radosław Warchoł – asystujący uroczyście podnieśli flagę państwową na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego. Druh Sylwester Dobromilski- Prezes OSP Zawada powitał zaproszonych gości oraz zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w okolicznościowej Mszy świętej odprawionej w intencji jubilatów. Uroczystą celebrację liturgiczną odprawił ks. Krzysztof Dziura. Przed błogosławieństwem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej druhów założycieli OSP Zawada oraz kontynuujących ich dzieło prezesów, którzy kierowali jednostką do dnia dzisiejszego. Aktu odsłonięcia dokonała Grażyna Zgnilec – wnuczka i córka jednych z pierwszych założycieli jednostki. Następnie Druh Sylwester Dobromilski oraz Druh Sebastian Molas złożyli ks. Krzysztofowi podziękowanie za odprawienie mszy oraz poprosili o dokonanie poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz nowego samochodu bojowego. Po zakończeniu mszy świętej 95-letnią historię jednostki OSP przedstawił Druh Sebastian Molas. Następnie byliśmy świadkami ceremonii odznaczeń Strażaków Ochotników za Wysługę Lat. Odznakę LX lat otrzymali: Roman Zychowicz i Mieczysław Waga. Odznakę LV lat otrzymali: Bronisław Szewc i Józef Belina. Odznakę L otrzymał: Józef Król. Odznakę XLV otrzymali: Janusz Kasiedczak, Sylwester Dobromilski i Henryk Dobromilski. Odznakę XL otrzymali: Jan Mazur, Jerzy Orzechowski, Ryszard Dołba, Andrzej Budzyński i Zenono Burcon. Odznakę XXX otrzymali: Henryk Buryś i Tomasz Król. Odznaki XX otrzymali: Krzysztof Wróbel i Paweł Kasiedczak. Odznaki X otrzymali: Łukasz Tyszko, Daniel Budzyński, Marcin Koziołek, Piotr Studziński, Adrian Wróbel, Paweł Wróbel, Radosław Warchoł, Mateusz Nizio, Piotr Koziołek, Sebastian Molas, Kamil Kasprzyk, Marek Kasprzyk, Karol Dobromilski, Konrad Małecki, Paweł Żółkiewski, Rafał Żółkiewski, Jakub Hamerla, Albert Siemko oraz Tomasz Kasprzyk. Medale wręczyli: st.bry. Stanisław Kielech – Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu oraz Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość. Po uroczystych odznaczeniach druhów ochotników nastąpiło ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Zawadzie. Życzenia jubilatom złożyli: Druh Ryszard Gliwiński, Druh Piotr Koczułap, Poseł na Sejm RP Monika Pawłowska, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Oddziału ARMiR w Lublinie, płk. Mieczysław Skiba, st.bry. Stanisław Kielech, Druh Stanisław Grześko – Prezes ZOPZ OSP RP oraz st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Na zakończenie części strażackiej wystąpił ponownie druh Sylwester Dobromilski, który złożył podziękowania oraz zaprosił na część muzyczną lokalnego wydarzenia sołeckiego. Z powodów warunków pogodowych, występy muzyczne przeniesiono do obiektu świetlicy wiejskiej. Na scenie wystąpił zespół „Czerwone Korale” z Zawady oraz Dj TONY. W spotkaniu udział wzięło blisko 400 osób. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie oraz Związek OSP RP Oddział Gminy Zamość.

UGZ: Agnieszka Wójtowicz