„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – Przedszkolaki z Białowoli znają odpowiedź

34

W dniach od 15.03 do 18.03 dzieci z oddziału przedszkolnego SP w Białowoli po raz kolejny wzięły udział w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych. Realizację programu rozpoczęliśmy od rozpakowania ekologicznej torby z owocami ekologicznymi oraz wyłonienia znaczka EKO. Następnie oglądaliśmy film edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Zadaniem dzieci było zaobserwowanie pochodzenia produktów ze znaczkiem EKO. Dowiedziały się, że EKO oznacza naturalne, wolne od sztucznych, niezdrowych dodatków. Na zajęciach szczegółowo zapoznaliśmy się z piramidą zdrowego żywienia oraz przypomnieliśmy sobie, co należy robić, aby prowadzić zdrowy styl życia. Dzieci dowiedziały się także jak wygląda dzień rolnika oraz tego, że za wykonywaną pracę w gospodarstwie ekologicznym rolnik otrzymuje certyfikat na swoje produkty. Produkty takie można kupić w sklepach ze zdrową żywnością odpowiednio oznakowaną lub bezpośrednio w gospodarstwie ekologicznym. W ramach programu wykonywaliśmy tematyczne prace plastyczne – „Mój zdrowy talerz”, „Ekologiczny miód” oraz „Mój znaczek EKO”. Przedszkolaki brały udział w tematycznych zabawach ruchowych oraz nadawały sobie „ekologiczne imiona”. Realizację programu zakończyliśmy wspólną owocową ucztą i głośnym wypowiedzeniem hasła: „Z TEGO WNIOSEK JEST LOGICZNY, ŻE WYBIERAM PRODUKT EKOLOGICZNY”. Program, pt. „Skąd biorą się produkty ekologiczne?” dla dzieci w wieku przedszkolnym został odebrany bardzo pozytywnie i oceniony niezwykle wysoko. Merytorycznie oraz technicznie to program ciekawy, interesujący i angażujący do działań. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Program wzbudził wielkie zainteresowanie i ciekawość. Dodatkowo uwzględnia integrację całego środowiska biorącego udział w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Najmłodsi uczą się być świadomym konsumentem. Ponadto poszerza i wzbogaca ich wiedzę na temat produktów ekologicznych oraz rolnictwa ekologicznego, kształtuje postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania zdrowotne, uczy umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów ekologicznych, propaguje zdrowy styl życia. Dzieci uczą się też ważnych nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Zespół redakcyjny SP w Białowoli