Racjonalne korzystanie z zasobów wody

121

Gmina Zamość zwraca się z prośbą o przemyślane i racjonalne korzystanie z zasobów wody. Z powodu panujących warunków atmosferycznych zużycie wody drastycznie wzrosło ograniczając wydajność sieci.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie awarie i nieprawidłowości można zgłaszać na dyżurny telefon wod.-kan. nr 722-100-400.