Przedszkolaki dla Niepodległej

31

Narodowe Święto Niepodległości w oddziałach przedszkolnych w Żdanowie uczczono różnymi inicjatywami. Jedną z pierwszych było przystąpienie do powiatowego konkursu plastycznego „Kolory Niepodległości”, którego głównym organizatorem był Tomasz Zieliński – poseł na Sejm RP, zaś współorganizatorami: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Celem tego przedsięwzięcia było uczczenie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych. Wśród laureatów tego konkursu znalazły się dzieci z naszego przedszkola: Łucja Gruszkiewicz oraz Olaf Szczerbik.
Kolejnym ważnym elementem uczczenia przez przedszkolaków dnia 11 listopada była nauka wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej oraz udział w zajęciach tematycznie związanych z Polską.
Punktem kulminacyjnym obchodów było wspólne odśpiewanie ze społecznością szkolną o symbolicznej godzinie 11.11 czterech zwrotek hymnu państwowego w ramach udziału w akcji MEiN „Szkoła do hymnu”. Przedszkolaki wzięły również udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Ranga uroczystości została podkreślona galowymi strojami.

Zespół wychowania przedszkolnego