Projekt drogi ekspresowej S17

5738

Informacje dot. projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski — Hrebenne dla odcinka realizacyjnego nr 5: węzeł „Zamość Sitaniec” (bez węzła) — węzeł „Zamość Wschód” (bez węzła) na terenie gmin: Zamość i Sitno, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Raport oraz uzupełnienie   Mapa topograficzna   Projekt robót geologicznych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
Zawiadomienie o przeprowadzeniu postępowania

Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego:
Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną   Pismo przewodnie do decyzji ws. dokumntacji hydrogeologiczną

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego:
Pismo przewodnie ws. projektu robót geologicznych   Projekt decyzji robót geologicznych   Obwieszczenie Marszałka Lubelskiego