Program „Opieka 75+” na rok 2022

31

Program „Opieka 75+” na terenie Gminy Zamość realizowany jest od 2020 roku
Gmina Zamość otrzymała dotację w wysokości 198 643 zł na realizację Programu „Opieka 75+”. Program, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu .
Program „Opieka 75+” jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2021 te usługi nie były świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

Program realizowany od 01.01.2022 roku do 31.12 2022 roku
Koszt zadania – 397 286 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa 198 643 zł.