Podsumowanie osiągnięć uczniów i przedszkolaków

40

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Lipsku to wspaniała okazja do refleksji i podsumowań. Uczestnicy brali udział w licznych konkursach, zdobywając nagrody, wyróżnienia i tytuły finalistów. Starsi wykazali się przede wszystkim wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętnościami w konkursach przedmiotowych, a młodsi talentem i kreatywnością w pracach plastycznych. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” Michał Gajak /kl.5/ został laureatem, natomiast wyróżnienie otrzymały Hanna Kudyk /kl.6/ i Natalia Stręciwilk /kl.7/. I miejsce w Konkursie Literackim /wiersz/ „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży” zajął Krystian Greszta /kl.5/. Z kolei uczniowie Bartosz Łyś /kl.8/ i Paulina Łapa /kl.7/ osiągnęli bardzo wysokie wyniki w półfinale IV Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego „Spotkania z Poprawną Polszczyzną”. Literackie wyróżnienie i nagrodę specjalną za wiersz „Inka” uzyskała Marta Frankiewicz /kl.4/ w Konkursie Poetyckim dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „Niezłomni w moich oczach”. Niezmiernie cieszy fakt, iż nagrodzono 35 utworów poetyckich, spośród wszystkich nadesłanych 132 prac uczniów ze szkół podstawowych województwa lubelskiego. Laur najlepszego recytatora Gminy Zamość w kategorii uczniów klas I-III otrzymał Szymon Smyk /kl.2/, który zaprezentował wiersz A. Fredry „Dwa koguty” oraz „A może” M. Strzałkowskiej. Natomiast w kategorii klas IV-VI Marta Frankiewicz /kl.4/ zdobyła III miejsce. Uczennica przedstawiła utwór A. Fredry „Bajeczka o osiołku” oraz „Pani Twardowska” A. Mickiewicza. W Ogólnopolskim Konkursie „Józef Ignacy Kraszewski – wzorem dla współczesnego człowieka” w kategorii plastycznej „Literatura pędzlem malowana” I miejsce zajął Przemysław Ścibak /kl.2/. Uczeń wykonał ilustrację do utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „Dziad i baba”. W XIII Edycji Konkursu Plastycznego „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana” nagrodzeni zostali: Michał Gajak II miejsce /kl.5/, Marta Frankiewicz III miejsce /kl.4/ oraz Przemysław Ścibak III miejsce /kl.2/. Natomiast wyróżnienia otrzymały Maja Sarzyńska /lat 5/ i Natalia Molenda /kl.4/. Uczestnicy wykonali prace obrazujące tekst wybranego poety lub pisarza polskiego. Tematami przewodnimi były: książka, czytelnik, biblioteka lub własna interpretacja hasła Tygodnia Bibliotek – „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Talentem i kreatywnością wykazała się Kornelia Skóra /lat 6/, która zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ulubieńcy z zamojskiego zoo”. Kolejny sukces należy do Michała Gajaka. Uczeń klasy 5 zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Świąteczna kartka”, organizowanym przez Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnikom konkursów składamy serdeczne gratulacje i życzymy rozwijania talentów.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku